Serviciile noastre

Condiții pentru Noua Casă
De știut!

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru a participa la programul Noua Casă, beneficiarul programului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

Să declare pe proprie răspundere, în momentul solicitării creditului garantat, că nu deține proprietate mai mare de 50 mp, exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită;
Să achiziționeze sau să construiască o singură locuință printr-un credit acordat și garantat de condițiile Programului;
Să aibă calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.
În cazul locuințelor vechi (recepționate la terminarea lucrărilor de construcție cu mai mult de cinci ani înainte de solicitarea creditului garantat), condițiile rămân similare programului Prima Casă.
Condiții salariale
De știut !
Pentru a putea aplica la programul Noua Casă, trebuie să ai un venit lunar stabil, valoarea necesară a acestuia fiind diferită în funcție de suma dorită și de banca la care apelezi.

Chiar și persoanele cu salariul minim pe economie pot accesa un apartament prin Noua Casă, însă în cazul acestora, suma disponibilă va fi mai mică decât plafonul maxim al acelei categorii de locuință.

Cine poate aplica
De știut !
Pentru a beneficia de condițiile avantajoase ale programului Noua Casă, trebuie să respecți următorii termeni:

să fii cetățean român;
să nu ai în proprietate cu soțul/soția ori alte persoane o locuință individuală sau în comun mai mare de 50 mp, cu excepția locuințelor primite drept moștenire;
să poți achita 5-15%, în funcție de caz, din valoarea locuinței ce urmează a fi cumpărată;
să nu ai în derulare alt credit ipotecar sau să fi accesat un credit prin programul Prima Casă în trecut;
să cumperi o locuință finalizată sau să ai în plan să construiești o locuință cu împrumutul acordat;
să achiți avansul minim și să constitui un depozit colateral egal cu valoarea dobânzii datorate pe o perioadă de trei luni.
Documente necesare
De știut !
După aprobarea finanțării, banca, transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM și atasează în aplicație urmatoarele documente:

• Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare si Promisiunea de garantare daca este cazul;
• Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, din copie certificata;
• Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului;
• Antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa;
• Extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare;
• Certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
• In cazul acordarii unei promisiuni de garantare se ataseaza si promisiunea unilaterala de creditare emisa de catre Banca.

De asemenea, locuința pe care o vei achiziționa trebuie să fie încadrată într-una din clasele de eficiență energetică A, B sau C. În plus, nu poți vinde noua locuință în primii cinci ani după achiziție.